THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

tham dự lễ khai giảng năm học 2017-2018

   Căn cứ vào kế hoạch số 2131/KH-ĐHTV, ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2017-2018; lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại giảng đường D5 khu 1, Trường Đại học Trà Vinh,

   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên các lớp chính quy của Trường được nghỉ giảng dạy và học tập vào chiều ngày 26 tháng 9 và sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017 để tham dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 và tham gia các hoạt động của Khoa nhằm chào mừng ngày khai giảng năm học mới. Chiều ngày 27 tháng 9 năm 2017 các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

   Riêng các lớp sau vẫn học theo thời khoá biểu đã ban hành:

   + Các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai.

   + Các lớp có lịch học hoặc lịch thi với giảng viên thỉnh giảng.

  Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo, hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                    KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                             (Đã ký)

                                                      Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.