THÔNG BÁO

Về việc rà soát, điều chỉnh cố vấn học tập các khoá trước và phân công

cố vấn học tập đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy

 khóa tuyển sinh năm 2021

Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2021 - 2022;

Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các khoa về việc phân công cố vấn học tập và thay đổi, điều chỉnh cố vấn học tập các khóa trước, cụ thể như sau:

1.  Rà soát, điều chỉnh việc phân công cố vấn học tập các khóa trước

          Trưởng các khoa rà soát, điều chỉnh lại các trường hợp giảng viên là cố vấn học tập có quyết định đi học tập trung hoặc có quyết định điều chuyển đơn vị công tác hoặc các lý do khác thôi tham gia cố vấn học tập, kể từ học kỳ I năm học 2021-2022 (nếu có).

2.  Phân công cố vấn học tập khóa tuyển sinh năm 2021

           Khoa lựa chọn, đề cử các giảng viên hoặc cán bộ quản lý của khoa có ít nhất một năm tham gia giảng dạy hoặc quản lý để thực hiện tốt nhiệm vụ cố vấn học tập các lớp thuộc khoa quản lý.

- Danh sách điều chỉnh cố vấn học tập các khóa trước và phân công cố vấn học tập khóa tuyển sinh năm 2021; khoa lập danh sách gửi về phòng Đào tạo hạn chót ngày 15/8/2021 (theo mẫu file đính kèm và bằng văn bản).

- Người nhận: Cô Dương Mộng Thu, E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Đề nghị các Khoa thực hiện theo tinh thần thông báo này./.

                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                (Đã ký)

                                                                                                 Nguyễn Minh Hòa

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)