THÔNG BÁO

Về việc treo cờ tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2017

     Căn cứ Thông báo số 126/TB-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2017;

     Căn cứ Kế hoạch đào tạo của Trường, nhằm tạo điều kiện cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh của Trường có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình,

Xem chi tiết


 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.