THÔNG BÁO

V/v sinh viên, học viên nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

          Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2018 – 2019;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học viên nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 như sau:

         1.Nghỉ Tết Dương lịch

             Sinh viên, học viên được nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019. Ngày 02/01/2019 sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường.

         2.Nghỉ Tết Nguyên đán

            Sinh viên, học viên được nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 12/02/2019 (nhằm ngày 23 tháng Chạp, Mậu Tuất đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng, Kỷ Hợi). Ngày 13/02/2019 (nhằm ngày mùng 09 tháng Giêng, Kỷ Hợi) sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường.

                 * Học sinh Trường Thực hành Sư phạm sẽ có thông báo riêng.

           Trong thời gian đón mừng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đề nghị sinh viên, học viên cần lưu ý:

           - Vui đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đoàn kết, lành mạnh.

           - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia các tệ nạn xã hội.

           - Chấp hành tốt Luật giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông.

           - Theo dõi lịch học và lịch thi của Trường sau những ngày nghỉ Tết, tập trung đầy đủ về Trường dự học và dự thi đúng theo lịch đã ban hành.

           Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học viên biết, thực hiện./.

                                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                             Võ Hoàng Khải

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.