Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học tạm thời cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo để phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 (đến hết ngày 05/4/2020). Riêng, đối với sinh viên năm cuối, việc thực tập tốt nghiệp thực hiện theo lịch làm việc của các cơ sở thực tập (không bao gồm sinh viên các lớp thuộc khối ngành sức khỏe).

Xem chi tiết


 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.