Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học khoá 2014, các lớp liên thông khoá 2016 khối ngành sức khoẻ tốt nghiệp năm 2021

Xem nội dung chi tiết


 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.