THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp 

cho sinh viên các lớp đại học khoá 2013, cao đẳng , trung cấp khoá 2014,

các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2017

  Căn cứ kế hoạch số: 1511/KH - ĐHTV ngày 07 tháng 7 năm 2017  kế hoạch về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học khoá 2013, cao đẳng , trung cấp khoá 2014, các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2017;  

             Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên các lớp dưới đây về thời gian, địa điểm tổ chức và đăng ký tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau:

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC BUỔI LỄ (Dự kiến tổ chức 03 đợt)

    Đợt 1:  Buổi sáng ngày 12/8/2017 (thứ bảy) gồm các lớp đại học hệ chính quy (số lượng dự kiến: 700): DA13MNA, DA13MNB, DA13SNV, DA13NNK, DA13VDT, DA13LA, DA13LB, DA13LC, DA13LD, DA13LE, DA13LF, DA13LG, DA13LH, DA13LZ, DA12TY, DA12XD.

    Đợt 2:  Buổi sáng ngày 19/8/2017 (thứ bảy) gồm các lớp đại học hệ chính quy (số lượng dự kiến: 700): DA13LLA, DA13CNTP, DA13PT, DA13KCT, DA13NNA, DA13NNAA, DA13K, DA13QKDA, DA13TCNH, DA13KT, DA13QVA, DA13QVB, DA13DT, DA13TT, DA13YTC, DA13YTCA, DA13XYHA, DA13XYHB, DA13DDA, DA12DDB.

   Đợt 3:  Buổi sáng ngày 26/8/2016 (thứ bảy)

   -  Các lớp cao đẳng hệ chính quy (số lượng dự kiến: 800): CA14MN, CA14TH, CA14D, CA14DDA, CA14DDB, CA14XYH, , CA14TKM CA14CXH, CA14VNH, CA14QV, CA14QVB, CA14AV, CA14QKD, CA14KT, CA14TT, CA14XD, CA14CK, CA14CNOT, CA14KD, CA14CNTP, CA14CBA, CA14PT, CA14TY, CA14TS.

  -  Các lớp liên thông, VLVH, Văn bằng 2: VB13L11, VB14KT04,        DB13KDHT04, DB13KDHTA4, DB13XD04, DB13LA04, DB13LB04, DF14KD11, DE14L11, DE14KT11, DE14XD11, DF15MN10, DF15QV10, DF15KT10, DF15XD11, DF15NNA10.

  -  Các lớp liên thông, VLVH tại Chi nhánh Cầu Ngang, Duyên Hải: VB13LA10CN, VB13LB10CN, DC13LA10CN, DC13LB10CN, DE14L04CN, DB13LA10CN, DB13LA11CN, VB13KT11CN, DE13KT11CN, DB13LB10CN, DB13LB11CN, DE14KT04CN, VB14KT04CN, DE14MN08DH.

  -  Các lớp liên thông, VLVH tại Trung tâm NCthích ứng biến đổi khí hậu và HTPT cộng đồng (CRCS): DC13L10CK, DC13L10TC, DC13MN10CK, DC13MN10TC, DC13TY10CK, DE13L10CK, DE13L11CK

Ghi chú: Đối với sinh viên các lớp đã tốt nghiệp các khóa trước nhưng chưa tham dự lễ bế giảng, nếu sinh viên có nhu cầu tham dự lễ (một trong 03 đợt nêu trên) thì đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

II.ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

    - Hội trường lớn (Giảng đường 1000 chỗ) - Khu 1 - Trường Đại học Trà Vinh (Địa chỉ số  126, Đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành phố Trà Vinh)

      - Sinh viên tham dự có mặt đúng 7h00 tại địa điểm tổ chức buổi lễ

            III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI LỄ

                - Sinh viên đăng ký tham dự lễ tại Văn phòng các Khoa thuộc Trường Đại học Trà Vinh từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/8/2017 (đợt 1), 11/8/2017 (đợt 2) và 18/8/2017 (đợt 3).

   - Lệ phí tham dự lễ bế giảng (bao gồm lễ phục) thu từ sinh viên là 100.000đ/sinh viên.

IV. TRANG PHỤC SINH VIÊN THAM DỰ LỄ

              Trang phục nam: Sinh viên tham dự lễ mặc quần âu và áo sơmi, bỏ áo vào quần, mang giày hoặc dép có quay hậu.

                 - Trang phục nữ: Sinh viên tham dự lễ mặc áo dài hoặc quần âu và áo sơmi, bỏ áo vào quần, mang giày hoặc dép có quay hậu.

               * Lưu ý: Sinh viên được xướng danh và trao bằng tốt nghiệp phải thực hiện trang phục theo đúng quy định nêu trên mới được tham dự lễ.

            Trên đây là thông báo thời gian và địa điểm tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học khoá 2013, cao đẳng, trung cấp khoá 2014, các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2017. Đề nghị các Khoa, Bộ môn có sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.

                                                       KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                     (Đã ký)

                                                                                  Võ Hoàng Khải                                                                                                                                 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.