THÔNG BÁO

Về việc làm thủ tục nhập học

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-HĐTS, ngày 16/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc công nhận trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các thí sinh đã trúng tuyển đến nhận Giấy báo nhập học và làm các thủ tục nhập học, cụ thể như sau:

1.Thủ tục hồ sơ nhập học, thí sinh trúng tuyển cần có:

  a. Giấy báo nhập học (thí sinh đến địa điểm nộp hồ sơ để nhận giấy báo);

 b. Bản sao hợp lệ giấy khai sinh;

 c. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (thí sinh mang theo bản chính để đối chiếu);

 d. Bảo hiểm y tế (bắt buộc): mức đóng 612.990 đồng/SV (từ 01/11/2018đến 31/12/2019, hạn sử dụng thẻ là 14 tháng), trường hợp sinh viên đã có Bảo hiểm y tế thì chỉ nộp Bản sao thẻ BHYT);

 e. Bảo hiểm thân thể (khuyến khích): 100.000 đồng/sinh viên;

  f. Học phí đợt 1:

- Hình thức thu: Thu bằng tiền mặt hoặc thu qua máy POS (máy cà thẻ ATM). Sinh viên phải duy trì số dư khả dụng trong tài khoản thẻ ATM tối thiểu bằng số tiền học phí phải nộp, mang theo thẻ ATM khi đến nộp học phí (chấp nhận thẻ nội địa, thẻ quốc tế JCB, thẻ Unionpay, thẻ Visa, thẻ Mastercard và thẻ Connect24 của tất cả ngân hàng).

- Địa điểm thu: Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh; Đc: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

Stt Ngành đào tạo Tổng số tín chỉ (đợt 1) Số tiền/tín chỉ Học phí đợt 1
Văn bằng đại học thứ hai
1 Ngôn ngữ Anh 15 553.000 8.295.000
2 Kế toán 16 553.000 8.848.000
3 Luật 18 553.000 9.954.000
Liên thông từ Trung cấp lên Đại học
4 Giáo dục mầm non 15 553.000 8.295.000
5 Thú y 15 553.000 8.295.000
6 Kế toán 16 553.000 8.848.000
Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
7 Giáo dục mầm non 14 553.000 7.742.000
8 Giáo dục Tiểu học 13 553.000 7.189.000
9 Thú y 15 553.000 8.295.000
10 Kế toán 15 553.000 8.295.000
11 Quản trị văn phòng 15 553.000 8.295.000
12 Ngôn ngữ Anh 15 553.000 8.295.000

            2.Thời gian làm thủ tục hồ sơ nhập học: Ngày 24/11/2018 và ngày 25/11/2018 (sinh viên nhận thời khóa biểu khi làm thủ tục nhập học)

    A Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh - Trường Đại học Trà Vinh.

             A  Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Tp. Trà Vinh- tỉnh Trà Vinh

           A  Điện thoại: 0294.3.855735.

3.Thời gian sinh hoạt đầu khóa:

                   A  Buổi sáng: Lúc 7h 30, ngày 01/12/2018.

A  Địa điểm: Hội trường E21.105 (Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Nghệ thuật - Khmer Nam Bộ, Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh)

            4.Thời gian học chính thức:Buổi chiều lúc 13h00, ngày 01/12/2018.

  Thí sinh trúng tuyển đến nhận giấy báo và làm thủ tục nhập học theo thời gian quy định. Mọi trường hợp chậm trễ sau 15 ngày trở lên kể từ ngày ghi trong thông báo này sẽ không đuợc giải quyết.

                                                                                               KT.HIỆU TRƯỞNG                  

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        (Đã ký) 

                                                                                                Võ Hoàng Khải                                                                 

                                                                  

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.