THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên chính quy
các lớp đại học và cao đẳng khóa 2018


    Căn cứ vào kết quả trúng tuyển của sinh viên đợt 1 và đợt 2 các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa 2018;
   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên hệ chính quy khóa 2018, năm thứ nhất không chuyên ngữ của Trường Đại học Trà Vinh tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào gồm các kỹ năng: Đọc (Reading) và Viết (Writing), cụ thể như sau:
   1. Thời gian kiểm tra: Được bố trí trong thời khóa biểu học chính kể từ ngày 17/9/2018.
  2. Địa điểm tổ chức: Dãy C1 (từ phòng C11.301 đến C11.312) và dãy C7 (từ phòng C71. 101 đến C71. 106) - Khu I, Trường Đại học Trà Vinh, sẽ có lịch kiểm tra và danh sách cụ thể trên: Website Phòng Đào tạo (http://daotao.tvu.edu.vn) hoặc Cổng thông tin sinh viên (http://ttsv.tvu.edu.vn).

   3. Đối tượng được miễn kiểm tra và đối tượng tham dự kiểm tra
      a. Đối tượng được miễn kiểm tra:
        Điều kiện miễn tham gia kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào: Sinh viên có các chứng chỉ tiếng Anh (không quá 2 năm kể từ ngày cấp) của các tổ chức quốc tế như Cambridge ESOL, IDP, EST, British Council hoặc các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép cho tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam sẽ được miễn kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào và được phép đăng ký các học phần Anh văn không chuyên ở cấp độ tương đương hoặc thấp hơn, cụ thể như sau:

Chứng chỉ AVKC 1 AVKC 2 AVKC 3 AVKC 4
KET (A2) x x
PET (B1) x x x x
IELTS 3.0 x x
4.5 x x x x
TOEFL iBT (Internet- Based) 30 x x
45 x x x x
TOEFL CBT (Computer -Based) 93 x x
133 x x x x

TOEFL PBT

(Paper – Based)

397 x x
450 x x x x
TOEIC 405 x x
450 x x x x

  Ghi chú:

-             -       AVKC (Anh văn không chuyên)

        -      Dấu X được miễn kiểm tra, miễn học và thi các học phần Anh văn không chuyên tương ứng.

        -       CEFR:Common European Framework of Reference for Languages

      -       TOEFL:Test of English as a Foreign Language

      -       IELTS: International English Language Testing System

      -       KET: Key English Test

      -       PET: Preliminary English Test

      -       FCE: First Certificate in English

       - Sinh viên có các chứng chỉ nêu trên nộp đơn có đính kèm theo 01 bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) gửi đến Phòng Đào tạo trước ngày 17/9/2018. Sinh viên lưu ý mang theo Bản chính chứng chỉ để đối chiếu khi nộp đơn.

      - Phòng Đào tạo sẽ tổng hợp các trường hợp xin không đăng ký tham dự kiểm tra (do đã có chứng chỉ) để gửi đến Hội đồng kiểm tra năng lực tiếng Anh xem xét, quyết định trước ngày 23/9/2018.

      - Ngoài những chứng chỉ tiếng Anh được liệt kê trên, Nhà trường không chấp nhận những chứng chỉ nào khác để xét điều kiện miễn tham gia kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào và miễn các học phần Anh văn không chuyên.

      b. Đối tượng tham dự kỳ kiểm tra:

          Ngoài những đối tượng được miễn kiểm tra đầu vào nêu trên, tất cả sinh viên còn lại đều tham gia kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào

     Lưu ý: Trong trường hợp sinh viên không tham gia kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sẽ được xếp vào học lớp Anh văn không chuyên 1.

   4. Lệ phí tham dự kiểm tra:

     Lệ phí tham dự kiểm tra 50.000 đồng/Sinh viên (đóng lệ phí khi làm thủ tục nhập học)

   5. Kết quả đánh giá:

      Kết quả của kỳ kiểm tra, đánh giá này dùng làm cơ sở để xét duyệt cho sinh viên không chuyên ngữ được miễn học phần Anh văn không chuyên trong chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

      a. Nếu sinh viên có kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào dưới 50% tổng số điểm sẽ được xếp vào học lớp Anh văn không chuyên 1, (3 tín chỉ: 2LT-1TH, 60 tiết), cấp độ A1 theo khung Tham chiếu năng lực Ngôn ngữ Châu Âu (CEFR) hoặc Khung năng lực 6 bậc Việt Nam.

      b. Nếu sinh viên có kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào đạt từ 50% -79% tổng số điểm sẽ được xếp vào học lớp Anh văn không chuyên 2 (4 tín chỉ: 2LT-2TH, 90 tiết).

      c. Nếu sinh viên có kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào đạt từ 80% -100% tổng số điểm sẽ được xếp vào học lớp Anh văn không chuyên 3 (3 tín chỉ: 2LT-1TH, 60 tiết).

   Nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra, đề nghị các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và tất cả sinh viên khóa 2018 thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Mọi sự trễ hạn sẽ không được giải quyết./.

                                                                                           KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                       Võ Hoàng Khải

Mẫu đơn đề nghị xét miễn học các học phần anh văn không chuyên: Tải về

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.