THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Campuchia

đang học tại Trường Đại học Trà Vinh

   Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

   Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-ĐHTV ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với sinh viên Campuchia học tại Trường Đại học Trà  Vinh khoá 2012;

Xem chi tiết

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.