Thông báo giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 trong thời gian phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với các lớp hệ chính quy tại trường Đại học Trà Vinh

Nội dung thông báo (đối với các lớp khóa 2017 về sau)

Nội dung thông báo (đối với các lớp khóa 2016 về trước)


  

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.