Thông báo chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2, B3, A2 khu 1 (ngày 28 và 29/11/2020)

Nội dung thông báo và lịch thay đổi phòng (file đính kèm)

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.