THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1

   Căn cứ phiếu trình xin ý kiến số 178/PT-QTTB, ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc xin tạm ngưng sử dụng tòa nhà B2 để phục vụ cho công tác cải tạo công trình,

   Căn cứ tiến độ thực tế trong công việc cải tạo công trình,

   Nhằm đảm bảo kế hoạch cải tạo công trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và thời gian như sau thì được đổi sang các phòng khác.

   Thời gian: kể từ ngày 05/9/2017

    Địa điểm:

STT Phòng học theo TKB Phòng học thay đổi Ghi chú
1 B21.101 G11.206

Ký túc xá

 khu 1

2 B21.102 G11.306
3 B21.103 G11.406
4 B21.104 G11.506
5 B21.105 G21.206
6 B21.107 G21.306
7 B21.201 G21.406
8 B21.202 G21.506
9 B21.203 G31.208
10 B21.204 G31.308
11 B21.205 G31.408
12 B21.206 C11.501
13 B21.207 G31.508

Ký túc xá

Khu 1

14 B21.301 G41.408
15 B21.302 G41.508
16 B21.303 C61.102 Kế bên TTHT dạy và học
17 B21.304 E11.302
18 B21.305 E31.204
19 B21.307 C11.203

   Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo, hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng thực hiện theo lịch đổi phòng học; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                     (Đã ký)

                                                    Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.