Thông báo về việc nghỉ học tập trung cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19. Riêng, đối với sinh viên năm cuối (không bao gồm sinh viên các lớp thuộc khối ngành sức khỏe), việc thực tập tốt nghiệp thực hiện theo lịch làm việc của các cơ sở thực tập.

Nội dung thông báo: Xem chi tiết file đính kèm.


PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.