KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp đại học khoá 2014, 2015, 2016

cao đẳng khoá 2017 chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học,

văn bằng đại học thứ hai, liên thông tốt nghiệp năm 2020 tại Trường

Căn cứ Quyết định số 5306/QĐ-ĐHTV ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 5604/QĐ-ĐHTV, ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2019-2020;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của các khoa, bộ môn,

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.