KẾ HOẠCH
Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy
và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai, liên thông
tốt nghiệp năm 2021 tại Trường
    Căn cứ Quyết định số 5049/QĐ-ĐHTV ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2020-2021;
     Căn cứ Quyết định số 6281/QĐ-ĐHTV, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2020-2021;
     Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của các khoa, bộ môn,
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.