THÔNG BÁO

Về việc nộp phiếu đăng ký tốt nghiệp và thi lại tốt nghiệp

cho các sinh viên - học sinh thi chưa đạt ở các kỳ thi trước

    Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2014 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt.

     Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả các sinh viên, học sinh tốt nghiệp lần 1, thi chưa đạt ở các kỳ thi lần trước kể cả học sinh các lớp TCCN chưa đạt tốt nghiệp các môn văn hóa đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký tốt nghiệp và dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 31/10/2014. 

  •  Đối với học sinh TCCN khóa 2013, hệ 12/12 (đã hoàn thành chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp): Giáo viên chủ nhiệm nhận 01 bản sao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 12, có xác nhận điểm thi tốt nghiệp THPT (cả môn đạt và không đạt) và lập danh sách gởi về Phòng Đào tạo đến hết ngày 29/9/2014.
  •  Đối với học sinh TCCN khóa 2013, hệ 9/12: Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách dự thi gởi về Phòng Đào tạo đến hết ngày 29/9/2014.
  •  Ngày thi tốt nghiệp (dự kiến): 20/12 và 21/12/2014

    Nhằm thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp diễn ra theo đúng tiến độ, đề nghị Khoa, Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên - học sinh thuộc các trường hợp nêu trên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Mọi sự trễ hạn sẽ không được giải quyết.

                                                                       Q.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                               (đã ký)

                                                                                        Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.