THÔNG BÁO

Về việc nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học

Căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2014;

Hội đồng tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 mời thí sinh đã được xét đủ điều kiện theo học Trung cấp Chuyên nghiệp đến Trường Đại học Trà Vinh nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học.

Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học:  từ ngày 18/9/2014  đến ngày 23/9/2014

Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên – Học sinh Khu I, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: số 126, QL53, khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

            Điện thoại liên hệ: 074.3855.735,    074.3855.247

* Hồ sơ nhập học (thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ trước khi đến làm thủ tục nhập học) gồm:

1. Giấy báo trúng tuyển nhập học (nhận tại phòng Công tác Sinh viên – Học sinh khi đến làm thủ tục nhập học);

2. 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc BTTH (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2014) đối với hệ tuyển sinh THPT hoặc BTTH;

3. 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2014) đối với hệ tuyển sinh THCS;

4. 01 bản sao công chứng học bạ THPT, BTTH đối với THPT hoặc hoàn thành chương trình 12;

5. 01 bản sao công chứng học bạ THCS đối với THCS;

6. 01 bản sao công chứng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 12 (đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT, BTTH);

7. 01 bản sao công chứng Giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú;

8. 01 Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng, giấy tờ ưu tiên (nếu có);

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.