THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2014

     Căn cứ Thông báo số 107/TB-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2014;

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2014 như sau:

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.