THÔNG BÁO

Về thời gian làm thủ tục nhập học, sinh hoạt đầu khóa và lịch học

chính thức đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi ngày 19/4 và 20/4/2014

tại Trường Đại học Trà Vinh.


Căn cứ quyết định số 176/QĐ - HĐTS ngày 09/05/2014 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, liên thông và văn bằng đại học thứ hai  tháng 04/2014 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ thông báo số: 837/TB-ĐHTV ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc sinh viên làm thủ tục nhập học;

Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến thí sinh trúng tuyển kỳ thi ngày 19 và 20/4/2014 tại trường Đại học Trà Vinh về thời gian làm thủ tục nhập học, sinh hoạt đầu khóa và lịch học cụ thể như sau:

1. Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học tại Phòng Công tác sinh viên – học sinh vào ngày 24/5/2014.

2. Thời gian sinh hoạt đầu khóa vào lúc 9:00 ngày 31/5/2014 (nhằm ngày thứ bảy) tại phòng C11.101

3. Thời gian học chính thức kể từ ngày 07/6/2014, lịch học đượcniêm yết tại bảng thông báo của Phòng Đào tạo hoặc sinh viên xem trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn/.

Trên đây là thông báovề thời gian làm thủ tục nhập học, sinh hoạt đầu khóa và thời gian học chính thức đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi ngày 19/4 và 20/4/2014 tại Trường Đại học Trà Vinh. Đề nghị sinh viên trúng tuyển thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Mọi sự trễ hạn sẽ không được giải quyết.

                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                            (Đã ký)

                                                                                     Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.