THÔNG BÁO
Về việc xác định ngành thi, môn thi tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai hệ chính 
quy và tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 19/4 và 20/4/2014

 

Thực hiện theo Thông báo số: 175/TB-ĐHTV ngày 12/02/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh;

           Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc Trường và thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về các ngành sẽ tổ chức thi tuyển sinh đợt thi ngày 19/4 và 20/4/2014 và học tại Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

A.    NHỮNG NGÀNH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH ĐỢT THI NGÀY 19/4 VÀ 20/4/2014

1. Các ngành tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI TUYỂN SINH

TÊN MÔN 1

TÊN MÔN 2

1

Kế toán

Pháp luật đại cương

Marketing căn bản

2. Các ngành tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI TUYỂN SINH

KHỐI THI

 

TÊN MÔN 1

TÊN MÔN 2

TÊN MÔN 3

 
 

1

Luật

Ngữ Văn

Lịch sử

Địa lý

C

 

2

Quản trị Văn phòng

Ngữ Văn

Lịch sử

Địa lý

C

 

3

Giáo dục mầm non

Ngữ Văn

Lịch sử

Địa lý

C

 

B.     NHỮNG NGÀNH KHÔNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH ĐỢT THI NGÀY 19/4 VÀ 20/4/2014

         1. Các ngành tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI TUYỂN SINH

TÊN MÔN 1

TÊN MÔN 2

1

Ngôn ngữ Anh

Academic Reading

Academic Writing

2

Quản trị kinh doanh

Pháp luật đại cương

Marketing căn bản

3

Luật

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2. Các ngành tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI TUYỂN SINH

KHỐI THI

 

TÊN MÔN 1

TÊN MÔN 2

TÊN MÔN 3

 
 

1

Quản trị kinh doanh

Toán

Vật lý

Hóa học

A

 

2

Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng)

Toán

Vật lý

Hóa học

A

 

3

Kế toán (Kế toán tổng hợp)

Toán

Vật lý

Hóa học

A

 

4

Kinh tế

Toán

Vật lý

Hóa học

A

 

5

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
(Chuyên ngành Hệ thống điện)

Toán

Vật lý

Hóa học

A

 

6

Công nghệ kỹ thuật Công trình Xây dựng

Toán

Vật lý

Hóa học

A

 

7

Nuôi trồng thủy sản

Toán

Vật lý

Hóa học

A

 

         Đối với những ngành do hạn chế về mặt số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Trường sẽ không tổ chức thi tuyển vào tháng 4/2014 và sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ này trong đợt tuyển sinh  kế tiếp (dự kiến tháng 11/2014) tại Trường Đại học Trà Vinh.
        Đề nghị các thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển ở các ngành không tổ chức thi tuyển sinh tháng 4/2014 theo dõi thông tin tuyển sinh của đợt thi kế tiếp trên website: http://tvu.edu.vn, http://daotao.tvu.edu.vn và đến trường làm thủ tục đăng ký dự thi tuyển sinh theo thời hạn quy định trên thông báo tuyển sinh của Trường.
          Đề nghị các đơn vị chức năng liên quan có sự phối hợp trong việc thực hiện công tác tuyển sinh, văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy và tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 4/2014; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, thay đổi các đơn vị thực hiện thống nhất trình Hiệu trưởng Nhà trường quyết định.
                                                                                                 

                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                  Nguyễn Tiến Dũng   

                       

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.