KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp

đại học khoá 2009, 2010, cao đẳng khoá 2011, trung cấp

chuyên nghiệp khoá 2012 hệ chính quy, đại học liên thông hệ chính

quy khoá 2011, 2012 và đại học vừa làm vừa học khoá 2010 tại Trường


Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, đại học liên thông hệ chính quy và đại học hình thức vừa làm vừa học đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Căn cứ kế hoạch số 05/KH-ĐHTV, ngày 02/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn;

Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.