THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập cho sinh viên hệ chính quy

nhằm tổ chức Hội trại kỷ niệm 83 năm ngày thành lập

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2014

       Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2013-2014 của BCH Đoàn trường Đại học Trà Vinh,

       Căn cứ vào kế hoạch số: 76/KH-ĐTN ngày 06 tháng 3 năm 2014 về việc tổ chức hội trại kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014).

       Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể giảng viên, học sinh và sinh viên các lớp chính quy học tại Trường Đại học Trà Vinh được nghỉ từ ngày 22/3/2014 đến hết ngày 23/3/2014 (thứ bảy và chủ nhật). Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

        Các lớp sau vẫn học theo thời khóa biểu đã ban hành:

 1. Các lớp liên thông, vừa làm vừa học.

 2. Các lớp có lịch học hoặc lịch thi của giảng viên thỉnh giảng.

       Ghi chú: Các lớp có thời khóa biểu tại dãy D3 sẽ được chuyển phòng học (đính kèm lịch chuyển phòng).

      Đề nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh và sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                                                                   KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            (đã ký)

                                                                                          Nguyễn Tiến DũngLỊCH CHUYỂN PHÒNG HỌC NGÀY 22, 23/3/2014
(Đính kèm thông báo số   410  /TB-ĐHTV,ngày  21  tháng 3 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

BUỔI NGÀY 22/3/2014 (THỨ 7)
LỚP GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY PHÒNG THEO TKB PHÒNG CHUYỂN
Sáng DF13XD11 Huỳnh Văn Hiệp D31.101 B31.307
Chiều DF13XD11 Huỳnh Văn Hiệp B31.307
Sáng DB13XD04 Trần Văn Tỷ D31.102 E21.203
Chiều DE12KTA12 Lâm Thành Nhanh D31.102 E21.103
Chiều DA11KTA Trương Văn Quốc D31.104 C11.105

 

BUỔI

NGÀY 23/3/2014 (CHỦ NHẬT)

GHI

CHÚ

LỚP

GIÁO VIÊN

GIẢNG DẠY

PHÒNG

THEO

TKB

PHÒNG CHUYỂN

Chiều

DA11KTA

Trương Văn Quốc

D31.104

C11.401

 

Sáng

CA12QV

CA12QVA

Nguyễn Thị Thu Hà

D31.107

C11.105

 

Chiều

CA12QV

CA12QVA

Nguyễn Thị Thu Hà

D31.107

C11.105

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.