THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học các lớp đại học, cao đẳng   hình thức vừa làm vừa học, liên thông và văn bằng đại học thứ hai

tháng 11/2013 tại Trường Đại học Trà Vinh.

Căn cứ quyết định số 574/QĐ - HĐTS ngày 20/12/2013 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, liên thông và văn bằng đại học thứ hai tháng 11/2013 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến thí sinh đã trúng tuyển làm thủ tục nhập học, lịch sinh hoạt đầu khóa và khai giảng, cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Địa điểm

1

Thông báo thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học

25/12/2013 – 02/01/2014

 

2

Tập trung và hướng dẫn thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học (theo thông báo số 1696/TB-ĐHTV ngày 25/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

03/01/2014 – 07/01/2014

Phòng CTSV-HS

Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh

3

Khai giảng

19/01/2014

(Sáng thứ chủ nhật

Lúc 8 giờ 30 phút )

Hội trường

Trung tâm GDQP- ANSV

Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh

4

Sinh hoạt đầu khóa

19/01/2014

(Thứ chủ nhật sau buổi lễ

khai giảng)

5

Công bố lịch học chính thức

Ghi chú:

  1. Giấy báo trúng tuyển thí sinh nhận tại Phòng Công tác sinh viên, học sinh khi đến làm thủ tục nhập học.
  2.   Thời gian khai giảng và sinh hoạt đầu khóa: niêm yết tại bảng thông báo của Phòng Công tác học sinh, sinh viên hoặc xem trên website:   http://daotao.tvu.edu.vn/,   http://ttsv.tvu.edu.vn/
  3. Lịch học chuyên môn: niêm yết tại bảng thông báo của Phòng Đào tạo và xem trên cổng thông tin sinh viên   http://ttsv.tvu.edu.vn/ .

Trên đây là thông báovề việc triệu tập thí sinh trúng tuyển, sinh hoạt đầu khóa và khai giảngcác lớp đại học cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, liên thông và văn bằng đại học thứ hai tháng 11/2013 tại Trường Đại học Trà Vinh./

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký            

Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.