THÔNG BÁO

Về việc tập trung sinh hoạt đầu khóa, công bố lịch học bổ sung kiến thức đối với

sinh viên tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ - xét tuyển với kết quả thi thấp hơn điểm sàn 1.0 điểm thuộc khóa tuyển sinh năm 2013.

Căn cứ Điều 33, điểm b, khoản 1- Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành: Đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ - xét tuyển thí sinh với kết quả thi thấp hơn điểm sàn 1.0 điểm.

          Căn cứ kết quả tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy năm 2013 đối với thí sinh có kết quả thi thấp hơn điểm sàn 1.0 điểm, sinh viên đã được Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh xem xét, quyết định trúng tuyển cao đẳng, đại học chính quy năm 2013 (danh sách sinh viên đã làm thủ tục nhập học đính kèm).

          Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh, thông báo đến tất cả sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng – An ninh sinh viên, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 28/11/2013 để nghe phổ biến sinh hoạt đầu khóa và lịch học bổ sung kiến thức kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2013.

          Để kế hoạch học diễn ra theo đúng tiến độ, đề nghị Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên thuộc các trường hợp trên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.

     

 

         Q.TRƯỞNG PHÒNG

    Đã ký

      Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.