THÔNG BÁO

V/v nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học

Căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển của Hội đồng Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2013.

Trường Đại học Trà Vinh mời thí sinh trúng tuyển đến trường nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học TCCN hệ chính quy năm 2013 như sau:

Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: từ ngày 14/10/2013 đến ngày 24/10/2013

 Địa điểm: Phòng công tác Học sinh – Sinh viên. Khu I, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: số 126, QL53, khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

   Điện thoại liên hệ: 074.3855.735,  074.3855.247

* Hồ sơ nhập học gồm (cần chuẩn bị trước khi đến làm thủ tục nhập học):

  1. Giấy báo trúng tuyển nhập học (nhận tại phòng Công tác học sinh – sinh viên khi đến làm thủ tục nhập học);

 2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc BTTH (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2013) đối với hệ tuyển sinh THPT;

 3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2013) đối với hệ tuyển sinh THCS;

 4. Học bạ THPT, BTTH đối với THPT (có công chứng)

  5. Học bạ THCS đối với THCS (có công chứng);

 6. Bản sao công chứng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 12 (đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT, BTTH)

 7. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);

 8. Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng, giấy tờ ưu tiên (nếu có);

 9. Học phí đợt 1 năm học 2013 - 2014

 10. Bảo hiểm y tế (bắt buộc): 289.800 đồng/năm. (nếu thí sinh đã tham gia BHYT thì nộp bản photocoppy không cần công chứng).

11.Bảo hiểm thân thể (khuyến khích): 100.000đ/năm.

                             P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
                     (Đã ký)
                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                     Nguyễn Tiến Dũng

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.