THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và các lớp thi chưa đạt ở các kỳ thi tháng 03 và tháng 06 năm 2013

 

      Căn cứ kế hoạch tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp năm 2013 đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.

      Phòng Đào tạo trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên học sinh thi tốt nghiệp không đạt ở các kỳ thi lần trước. Nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 23/08/2013.

       Ngày thi tốt nghiệp (dự kiến): 07/9 và 08/9/2013

      Để kế hoạch thi tốt nghiệp diễn ra theo đúng tiến độ, đề nghị Khoa, Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên - học sinh thuộc các trường hợp trên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Mọi sự trễ hạn sẽ không được giải quyết.

                                                               Q.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                     (Đã ký)

                                                                               Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.