THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học với hình thức online đối với các lớp Đại học ,

Cao đẳng khoá 2012 và Sinh viên, Học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm

học kì I năm học 2013 - 2014

      Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại trường năm học 2013 - 2014;

      Căn cứ kế hoạch tổ chức học tập theo hình thức đăng ký môn học online;

      Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Sinh viên, Học sinh về việc tổ chức đăng ký môn học online cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012 và sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký online như sau:

  • Cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012:

            + Hướng dẫn sinh viên chọn môn học, xây dựng kế hoạch học tập của từng sinh viên; lưu ý về thời gian học (nếu có kế hoạch đi thực tập, coop,..);

+ Ký xác nhận khối lượng môn học vào sổ đăng ký học tập của sinh viên trước khi sinh viên đăng ký môn học.

  • Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

+ Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012: từ ngày 19/8/2013 đến ngày 21/8/2013.

+ Sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm: từ ngày 22/8/2013 đến hết ngày 25/8/2013.

  • Phòng máy tính hỗ trợ sinh viên (nếu sinh viên không có máy tính): từ phòng máy PMT06 đến phòng máy PMT17 (chỉ mở cửa phòng máy trong giờ hành chánh).

      Sau thời gian trên nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên, học sinh liên hệ phòng Đào tạo để hướng dẫn giải quyết.

     Thời khoá biểu đăng ký môn học được đăng trên website:  http://ttsv.tvu.edu.vn/. Yêu cầu sinh viên kiểm tra thời khoá biểu, số tín chỉ môn học (lý thuyết + thực hành), môn học theo chuyên ngành, số môn học cần đăng ký, thời gian theo kế hoạch (đi coop, thực tập,…) trước và sau khi đăng ký.

      Đề nghị các Khoa, Bộ môn và cố vấn học tập thông báo đến sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012 và sinh viên, học sinh còn nợ môn học được biết và thực hiện việc đăng ký môn học online đúng thời gian nêu trên.

                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

                                                                   (Đã ký)

 

                                                                   Phạm Trung Yên

Danh mục môn học đăng ký online học kỳ 1 năm học 2003-2014: Đính kèm

 Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến: Xem tại đây

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.