KẾ HOẠCH

Về việc ôn tập và thi tốt nghiệp

các môn văn hóa của các lớp trung cấp chuyên nghiệp

(TCCN) khoá 2011 chưa tốt nghiêp trung học phổ thông (THPT)

      Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ công văn số 1049/BGDĐT-GDCN ngày 8 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh TCCN năm 2010;

      Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp TCCNkhóa 2011;

    Trường tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp các môn văn hóa của các lớp TCCN khóa 2011 chưa tốt nghiệp THPT và các lớp thi lại như sau:

     -   Các môn ôn tập và thi: Toán học, Ngữ văn và Lịch sử.

     -   Số tiết ôn tập: 30 tiết/môn.  

     -  Thời gian ôn tập và thi: khoảng tuần thứ hai của tháng 8/2013 (thời gian cụ thể phòng Đào tạo sẽ thông báo sau). 

                                                                                           KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      (đã ký)

 

                                                                                       NGUYỄN TIẾN DŨNG

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.