THÔNG BÁO

Về việc nộp giấy xác nhận

điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với các lớp

trung cấp chuyên nghiệp khoá 2011 hệ 12/12

    Căn cứ vào kế hoạch về việc ôn tập và thi tốt nghiệp các môn văn hóa của các lớp TCCN khoá 2011 chưa tốt nghiệp THPT,

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến học sinh các lớp TCCN khoá 2011 chưa đạt tốt nghiệp THPT (còn nợ bằng tốt nghiệp THPT khi xét tuyển TCCN) hệ 12/12 như sau:

      - Học sinhnộp 01 bản sao công chứng giấy xác nhận điểm thi tốt nghiệp THPT (cả môn đạt và không đạt).

      - Giáo viên chủ nhiệm nhận và lập danh sách gởi về phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến ngày 28 tháng 6 năm 2013.

    Đề nghị Khoa, Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và học sinh thuộc các trường hợp trên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Mọi sự trễ hạn sẽ không được giải quyết.

                                                                                       KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 (đã ký)

 

                                                                                    NGUYỄN TIẾN DŨNG

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.