THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học các lớp hình thức vừa làm vừa học, sinh hoạt đầu khóa và khai giảng các lớp Luật, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng và công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử kỳ thi tuyển sinh ngày 19, 20/ 04/2013

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học tổ chức đào tạo tại trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ quyết định số 101/QĐ - HĐTS ngày 15/5/2013 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông và văn bằng đại học thứ hai thi tuyển sinh tháng 04/2013 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến thí sinh đã trúng tuyển làm thủ tục nhập học, lịch sinh hoạt đầu khóa và khai giảng, cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Địa điểm

1

Thông báo thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học

17/5/2013 – 24/05/2013

 

2

Tập trung và hướng dẫn thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học (theo thông báo số 596/TB- ĐHTV ngày 16/5/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

25/05 – 27/05/2013

Phòng CTSV-HSKhu 1, Trường Đại học Trà Vinh

3

Khai giảng

08/06/2013(Sáng thứ bảy - 8 giờ 30 phút )

Hội trườngTrung tâm GDQP- ANSVKhu 1, Trường Đại học Trà Vinh

4

Sinh hoạt đầu khóa

08/06/2013(Thứ bảy sau buổi lễ khai giảng)

5

Công bố lịch học chính thức (Kể từ ngày 15/6/2013)

Ghi chú:

  1. Giấy báo trúng tuyển thí sinh nhận tại Phòng Công tác sinh viên, học sinh khi đến làm thủ tục nhập học.
  2. Thời gian khai giảng và sinh hoạt đầu khóa: niêm yết tại bảng thông báo của Phòng Công tác học sinh, sinh viên hoặc xem trên website:  http://daotao.tvu.edu.vn/,  http://ttsv.tvu.edu.vn/
  3. Lịch học chuyên môn: niêm yết tại bảng thông báo của Phòng Đào tạo và xem trên cổng thông tin sinh viên  http://ttsv.tvu.edu.vn/ .

 

Trên đây là kế hoạch về việc triệu tập thí sinh trúng tuyển, sinh hoạt đầu khóa và khai giảngcác lớp đại học hình thức vừa làm vừa học tuyển sinh tháng 04/2013 tại Trường Đại học Trà Vinh./.

 

   KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               Đã ký

 

                                                                                                      Nguyễn Tiến Dũng

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.