THÔNG BÁO

Về việc dời lại thời gian tổ chức buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

cho sinh viên các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011

các lớp vừa làm vừa học khóa 2009 và các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp

chuyên nghiệp thi lại tốt nghiệp tháng 12/2012 và tháng 03/2013

Căn cứ kế hoạch số 533/KH- ĐHTV ngày 07 tháng 5 năm 2013 kế hoạch vềviệc tổ chức buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011 các lớp vừa làm vừa học khóa 2009 và các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thi lại tốt nghiệp tháng 12/2012 và tháng 03/2013;

Căn cứ thực tiễn triển khai kế hoạch và thông báo tổ chức buổi lễ bế giảng ngày 15/6/2013, tính đến ngày 05/6/2013 số lượng sinh viên đăng ký tham dự lễ bế giảng gửi về Phòng Đào tạo rất ít để tổ chức buổi lễ bế giảng.

Với số lượng đăng ký tham dự rất ít để tổ chức buổi lễ bế giảng, Ban Giám hiệu trường Đại học Trà Vinh, Ban tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên học sinh các lớp theo thông báo số 534/TB- ĐHTV ngày 07 tháng 5 năm 2013 về thời gian dời tổ chức lễ tốt nghiệp như sau:

1. Gia hạn thêm thời gian đăng ký dự lễ đến hết ngày 15/07/2013.

2. Thời gian tổ chức lễ bế giảng dự kiến vào ngày 20/07/2013.

          Trên đây là thông báo về việc dời lại thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các lớp trên. Đề nghị các Khoa, Bộ môn có sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         Đã ký

 

                                                                                                Võ Hoàng Khải        

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.