KẾ HOẠCH

V/v thi tốt nghiệp các lớp TCCN hệ chính quy khoá 2010, 2011

   Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp TCCN hệ chính quy khoá 2010, 2011 đã được Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

   Căn cứ tình hình thực tế thực hiện công tác đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

I. Kế hoạch chung:

TT MÃ LỚP SĨ SỐ MÔN THI
Lý thuyết
tổng hợp nghề nghiệp
Thực hành
nghề nghiệp
Môn chung
1 TH10HKTF
53
Kinh tế học đại cương Kế toán tài chính Chính trị
2 TH10CKCB
3
- Công nghệ chế tạo máy- Nguyên lý cắt gọt kim loại Tiện
3 TH10SCKTC (Tiểu Cần)
15
- Động cơ đốt trong- Lý thuyết ôtô- Hệ thống điện - điện tử ôtô - Tháo lắp (Ôtô, động cơ, điện ôtô)- Pan động cơ
4 TH10SCKB
16
5 TH10XDCB
24
- Sức bền vật liệu 1- Kết cấu bê tông cốt thép 1 Thực tập tay nghề công nhân
6 TH10DLB
13
Nghiệp vụ hướng dẫn Nghiệp vụ tiếp tân
7 TH10KMB
8
Qui trình công nghệ Thực hành âu phục
8 TH10TTB
5
- Sinh lý thực vật- Khuyến nông- Quản lý đất - Thuốc bảo vệ thực vật

Thi vấn đáp:

Cây lương thực

Cây công nghiệpCây ăn quả

Cây rau

 

9 TH11THA,B
64
- Nhập môn lập trình- Mạng máy tính

- Cơ sở dữ liệu

- Phân tích và thiết kế HTTT

10 TH11PLA,B
62
Lý luận nhà nước và pháp luật

Luật dân sự

11 TH11HKTA,B,C,D,E
193
Kinh tế học đại cương Kế toán tài chính
12 TH11QVA,B
83
- Văn thư lưu trữ- Quản trị văn phòng - Quản trị văn phòng- Kỹ năng giao tiếp Chính trị
13 TH11DCNA
54
- Mạch điện- Máy điện

Thực hành trang bị điện

14 TH11SCKA 11 - Động cơ đốt trong- Lý thuyết ôtô- Hệ thống điện - điện tử ôtô - Tháo lắp (Ôtô, động cơ, điện ôtô)- Pan động cơ
15 TH11XDCA 41 - Sức bền vật liệu 1- Kết cấu bê tông cốt thép 1 Thực tập tay nghề công nhân
16 TH11CB 19 -Kiểm nghiệm chất lượng thuỷ sản- Bảo quản và chế biến lạnh thuỷ sản- Chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng Báo cáo tốt nghiệp
17 TH11KMA 12 Qui trình công nghệ Thực hành âu phục
18 TH11CKCA 10 - Công nghệ chế tạo máy- Nguyên lý cắt gọt kim loại Tiện
19 TH11TY 33 - Bệnh truyền nhiễm- Chăn nuôi gia súc nhai lại- Chăn nuôi heo- Chăn nuôi gia cầm Báo cáo chuyên đề (đề tài)
20 TH11DLA 10 Nghiệp vụ hướng dẫn Nghiệp vụ tiếp tân
21 TH11TTA 35 - Sinh lý thực vật- Khuyến nông- Quản lý đất - Thuốc bảo vệ thực vật

Thi vấn đáp:

Cây lương thực

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

Cây rau

 

Tổng cộng 764  

 

II. Thời gian thực hiện:

Thời gian Nội dung công việc Bộ phận phụ trách
13/5/2013 - 20/6/2013 Chuẩn bị cơ sở, vật chất, thiết bị - Vật tư cho kỳ thi tốt nghiệp Phòng Quản trị thiết bị, các Khoa, Bộ môn có lớp dự thi tốt nghiệp.
22/4/2013 – 20/6/2013 Giải quyết các khoản nợ tồn đọng: nợ môn học, nợ học phí, …. Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Giáo vụ Khoa, Các Bộ môn có lớp dự thi tốt nghiệp.
22/4/2013 – 20/6/2013 Lập các văn bản có liên quan đến kỳ thi và xét tốt nghiệp Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
03/6/2013 – 16/6/2013(theo dõi lịch ôn thi) Giải đáp thắc mắc phần Lý thuyết và Thực hành.Môn: Chính trị Các Khoa có lớp dự thi (Khoa lập lịch ôn thi môn LT tổng hợp nghề nghiệp và thực hành nghề nghiệp, niêm yết cho sinh viên biết và gởi về phòng Đào tạo 1 bản để theo dõi).Môn Chính Trị: do Phòng Đào tạo xếp lịch
06/5/2013 – 14/6/2013 Nhận phiếu đăng ký tốt nghiệp Khoa tổng hợp gởi về phòng Đào tạo
28/6/2013(Dự kiến) Họp Hội đồng thi tốt nghiệp và xét tư cách dự thi tốt nghiệp. Hội đồng thi, các Bộ môn và GVCN các lớp dự thi tốt nghiệp.
19/7/2013 – 11/8/2013 Thi tốt nghiệp.(Theo lịch thi cụ thể) Hội đồng thi; Ban Coi, chấm thi tốt nghiệp; Ban Thanh tra, giám sát.
19/7/2013 – 11/8/2013(dự kiến) Chấm thi, xử lý kết quả thi.Họp xét công nhận tốt nghiệp. Hội đồng thi; Ban Coi, chấm thi tốt nghiệp; Ban Thanh tra, giám sát .
25/8/2012(Dự kiến) Công bố Quyết định tốt nghiệp Phòng Khảo thí và ĐBCL
8/2013(Dự kiến) Tổ chức lễ bế giảng phát bằng tốt nghiệp Phòng Đào tạo

Lưu ý:

+ Trường hợp học sinh thi lại tốt nghiệp nộp phiếu đăng ký tốt nghiệp trực tiếp tại phòng Đào tạo từ ngày 06/5/2013 đến hết ngày 10/6/2013.

+ Khoa, bộ môn và giáo viên chủ nhiệm thông báo kế hoạch tốt nghiệp đến các lớp để thực hiện.

+ Phiếu đăng ký tốt nghiệp có đăng trên website phòng Đào tạo:  http://daotao.tvu.edu.vn

                       

HIỆU TRƯỞNG  

   

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.