KẾ HOẠCH

V/v tốt nghiệp các lớp Cao đẳng khoá 2010,

Đại học khoá 2009 hệ chính quy năm học 2012 - 2013


Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp cao đẳng khoá 2010, đại học khoá 2009 hệ chính quy đã được Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Căn cứ tình hình thực tế thực hiện công tác đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

I.Kế hoạch chung:

STT MÃ LỚP TÊN LỚP SỈ SỐ

HÌNH THỨC TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ
HỌC MÔN BS KHOÁ LUẬN
CAO ĐẲNG
1 CA10TH Công nghệ thông tin 43 X X  
2 CA10AV Tiếng Anh 44 X    
3 CA10KTA Kế Toán A 62 X    
4 CA10KTB Kế Toán B 64 X    
5 CA10QV Quản Trị Văn Phòng 46 X    
6 CA10KD Công Nghệ Kỹ Thuật Điện 20 X    
7 CA10XD Công Nghệ KT Công Trình Xây Dựng 19   X  
8 CA10QKDA Quản Trị Kinh Doanh - A 54 X    
9 CA10QKDB Quản Trị Kinh Doanh - B 49 X    
10 CA10DVT Công Nghệ KT Điện Tử, Viễn Thông 37 X    
11 CA10VH Văn Hoá Học 43 X    
12 CA10DTY Dịch Vụ Thú Y 20 X X  
13 CA10STH Công Nghệ Sau Thu Hoạch 12   X  
14 CA10PT Phát Triển Nông Thôn 9 X X  
15 CA10CCT Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản 28 X    
TỔNG 673      
ĐẠI HỌC 
1 DA09AV Tiếng Anh 17 X X  
3 DA09DT Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử 16   X  
4 DA09SNV Sư Phạm Ngữ Văn 37 X X  
5 DA09L Luật 41 X    
6 DA09TT Công Nghệ Thông Tin 39 X X  
7 DA09VDT Văn Hoá Các DT Thiểu Số VN 33 X X  
8 DA09KT Kế Toán 41 X X  
9 DA09QKD Quản Trị Kinh Doanh 49 X X  
TỔNG 315      
TỔNG SỈ SỐ:  988       

 II.Thời gian thực hiện:   

Thời gian Nội dung công việc Bộ phận phụ trách
18/4/2013 đến 25/4/2013 Xác định cụ thể số lượng sinh viên làm đồ án, khoá luận, môn học bổ sung thay thế gởi về phòng Đào tạo theo đúng thời gian qui định. Khoa, Bộ môn
18/4/2013 – 29/4/2013 Lập các văn bản có liên quan đến kỳ thi và xét tốt nghiệp Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
18/4/2013 – 29/4/2013

Giải quyết các khoản nợ tồn đọng: nợ môn học, nợ học phí, ….

Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Giáo vụ Khoa, Các Bộ môn có lớp dự thi tốt nghiệp.

18/4/2013 – 29/4/2013 Nhận phiếu đăng ký tốt nghiệp Khoa tổng hợp gởi về phòng Đào tạo
8/2013 (Dự kiến) Tổ chức lễ bế giảng phát bằng tốt nghiệp Phòng Đào tạo

Lưu ý:

    + Trường hợp sinh viên không đạt tốt nghiệp (đồ án hoặc môn học bổ sung thay thế) lần trước nộp phiếu đăng ký tốt nghiệp trực tiếp tại phòng Đào tạo từ ngày 18/4/2013 đến hết ngày 29/4/2013.

    + Khoa, bộ môn và giáo viên chủ nhiệm thông báo kế hoạch tốt nghiệp đến các lớp để thực hiện.

  + Phiếu đăng ký tốt nghiệp có đăng trên website phòng Đào tạo:  http://daotao.tvu.edu.vn.

HIỆU TRƯỞNG         

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.