THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013

         Căn cứ Thông báo số 37/TB-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013;

          Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên như sau:

        Giỗ Tổ Hùng Vương – mùng 10 tháng 3 Âm lịch (Thứ sáu, ngày 19/4/2013 Dương lịch) người lao động được nghỉ làm việc 01 ngày theo quy định.

        Trong ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, các đơn vị phải phân công lãnh đạo và công chức, viên chức trực để giải quyết công việc đột xuất và bảo vệ cơ quan an toàn.

        Hiệu trưởng nhà trường thông báo đến các đơn vị trực thuộc Trường và sinh viên, học sinh biết và thực hiện./.

                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (đã ký)

                                                                                  Lê Văn Dờn

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.