THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

Tham gia hội trại kỷ niệm 82 năm ngày thành lập

đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2013

 

    Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2012 – 2013 của BCH Đoàn trường Đại học Trà Vinh,

     Căn cứ vào kế hoạch số: 25/KH-ĐTN ngày 22 tháng 02 năm 2013 về việc tổ chức hội trại kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2013.

    Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể viên chức, giảng viên, Học sinh – Sinh viên các lớp chính quy tập trung tại khu I trường Đại học Trà Vinh được nghỉ từ 23/03/2013 đến hết ngày 24/03/2013. Ngày 25/03/2013 hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

    Riêng những trường hợp sau vẫn học theo thời khoá biểu:

    + Các lớp liên thông, vừa làm vừa học.

    + Các lớp có lịch học, lịch thi với giáo viên thỉnh giảng.

  Đề nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, Học sinh - Sinh viên được biết và thực hiện đúng theo tinh thần thông báo./.

                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                             (đã ký)

 

                                  Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.