1.  Kế hoạch dạy môn giáo dục quốc phòng - an ninh các lớp liên thông 2012

Xem chi tiết

2.  Lịch giảng dạy thực hành kỹ năng quân sự môn giáo dục quốc phòng - an ninh các lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học, khoá 2012

3.  Lịch giảng dạy kiến thức quốc phòng - an ninh môn giáo dục quốc phòng - an ninh các lớp liên thông từ trung cấp lên cao đẳngtrung cấp lên đại học, khoá 2012

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.