THÔNG BÁO

   Hiện tại Phòng đã lên TKB xong và đã ban hành về các Khoa. Giáo viên có phân công giảng dạy học kỳ II đến khoa nhận TKB.

  Thời hạn điều chỉnh TKB (khi thật cần thiết) đến hết ngày 01/02/2013. Mọi trường  hợp chậm trễ phòng sẽ không tiếp nhận điều chỉnh.

  Lưu ý: Các lớp đại học, cao đẳng khóa 2012 bắt đầu HKII trường sẽ đăng ký online nên giáo viên xem kỹ lại kế hoạch cá nhân và lịch học. vì khi TKB đã ban hành sẽ không điều chỉnh với bất cứ lý do nào.

  Các lớp đại học, cao đẳng khóa 2012 phòng đào tạo sẽ xếp lịch thực hành do đó nếu có môn nào chưa xếp hay xếp chưa hợp lý với tính chất môn học giáo viên liên hệ trực tiếp với Kiên hoặc Duyên để điều chỉnh.

  Cảm ơn quí thầy cô đã hợp tác.

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.