THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các khóa trước

và thi tốt nghiệp các lớp hình thức vừa làm vừa học khóa 2009

 

Căn cứ kế hoạch số số 95/KH-ĐHTV ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh phê duyệt kế hoạch về việc thi tốt nghiệp các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học khoá 2009;

Phòng Đào tạo trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên thi tốt nghiệp không đạt ở các kỳ thi lần trước. Nếu có nhu cầu ôn tập và đăng ký thi lại tốt nghiệp ngày 16/3/2013 và 17/3/2013 (dự kiến) đến Phòng đào tạo nộp phiếu đăng ký thi lại từ ngày 18/01/2013 đến hết ngày 22/02/2013.

Riêng các lớp hình thức vừa làm vừa học: Kế toán (DB09KT, DB09KTA), Quản trị kinh doanh (DB09QKD, DB09QKDA), Công nghệ thông tin (DB09TT, DB09TTA) thực hiện theo đúng kế hoạch số 95/KH-ĐHTV đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

      Để kế hoạch thi tốt nghiệp diễn ra theo đúng tiến độ, đề nghị sinh viên cần lưu ý và thực hiện đúng các yêu cầu sau:

  1. Thanh toán các khoản nợ tồn đọng: nợ môn học, nợ học phí,… từ ngày 18/02/2013 đến hết ngày 03/3/2013.
  2. Theo dõi lịch ôn thi từ ngày 21/01/2013 đến ngày 24/02/2013.
  3. Nộp phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp cho lớp trưởng/phó hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo, lớp trưởng/phó tổng hợp phiếu đăng ký tốt nghiệp của lớp nộp về phòng Đào tạo từ ngày 21/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013.
  4. Sinh viên nộp các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo qui định của Trường cho lớp trưởng/phó và lớp trưởng/phó nộp về phòng Đào tạo từ ngày 18/02/2013 đến hết ngày 03/3/2013.

Đề nghị các sinh viên thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

                                                                  

                                                                Q.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                     Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.