THÔNG BÁO

V/v treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

 

Căn cứ Thông báo số 07/TB-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013;

Căn cứ vào kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2012 – 2013.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, học sinh, sinh viên như sau:

Xem chi tiết tại đây: Tải về

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.