THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh trúng tuyển, sinh hoạt đầu khóa, học Giáo dục quốc phòng và khai giảng các lớp liên thông kỳ thi tuyển sinh ngày 29, 30/ 12/2012

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp liên thông trình độ cao đẳng, đại học chính quy tổ chức đào tạo tại trường Đại học Trà Vinh.

Căn cứ kết quả trúng tuyển nhập học các lớp liên thông trình độ cao đẳng, đại học thi tuyển tháng 12/2012 tại trường Đại học Trà Vinh, Phòng Đào tạo thông báo đến thí sinh trúng tuyển lịch sinh hoạt đầu khóa, cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Địa điểm

1

Thông báo thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học

18/1/2013 – 25/01/2013

 

2

Tập trung thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học

26/01 – 31/01/2013

Phòng CTSV-HS

Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh

3

 

Sinh hoạt đầu khóa

 

  •  Liên thông (2 nhóm)

 

 

  • Nhóm 1:

Liên thông TC- CĐ,TC- ĐH

Thứ bảy 7:30 ngày 02/02/2013

  • Nhóm 2:

Liên thông CĐ- ĐH

Thứ bảy 13:30, ngày 02/02/2013

Hội trường

Trung tâm GDQP- ANSV

Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh

4

Khai giảng

23/02/2013

(Thứ bảy - sáng 8:30 )

Hội trường

Trung tâm GDQP- ANSV

5

Lịch học Giáo dục Quốc phòng và chuyên môn

Bắt đầu từ 25/02/2013

Theo lịch học cụ thể của TT GDQP- ANSV và Phòng Đào tạo

 Ghi chú:

  1. Giấy báo trúng tuyển thí sinh nhận tại Phòng Công tác sinh viên, học sinh khi đến làm thủ tục nhập học.
  2. Lịch học GDQP và sinh hoạt đầu khóa các lớp liên thông: niêm yết tại bảng thông báo của Phòng Công tác học sinh, sinh viên; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và xem trên website: http://daotao.tvu.edu.vn/, http://ttsv.tvu.edu.vn/
  3. Lịch học chuyên môn: niêm yết tại bảng thông báo của phòng đào tạo và xem trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn/ .

Trên đây là kế hoạch về việc triệu tập thí sinh trúng tuyển, sinh hoạt đầu khóa, học Giáo dục quốc phòng và khai giảng của Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, đề nghị sinh viên các lớp nêu trên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo./.

   PHÒNG ĐÀO TẠO

              (Đã ký)

                                                                                        

                                                                                                    Phạm Trung Yên

 

 

LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

 

Stt

Các ngành liên thông từ trung cấp lên đại học

Số lượng

Ghi chú

1

Công nghệ thông tin

25

 

 

Nhóm 1:

421 học viên Thứ bảy 7:30 ngày 02/02/2013

Hội trường

Trung tâm GDQP- ANSV

2

Kế toán

132

3

Thú Y

20

4

Luật

81

5

Các ngành liên thông từ trung cấp lên cao đẳng

 

6

Quản trị văn phòng

45

7

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

22

8

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

25

9

Các ngành liên thông từ cao đẳng lên đại học

 

10

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt nam

36

11

Ngôn ngữ Anh

35

12

Các ngành liên thông từ cao đẳng lên đại học

 

 

Nhóm 2:

431 học viên

Thứ bảy 13:30 ngày 02/02/2013

Hội trường

Trung tâm GDQP- ANSV

13

Quản trị kinh doanh

53

14

Quản trị văn phòng

125

15

Kế toán

99

16

Công nghệ thông tin

37

17

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

18

18

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử( CNKT ĐT- VT)

23

19

CNKT công trình xây dựng

38

20

Nông nghiệp

38

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.