THÔNG BÁO

   Hiện tại đã có thẻ dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học tháng 12/2012. Thông báo đến các thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông đến phòng Đào tạo nhận thẻ dự thi trước ngày 29/12/2012.

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.