THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

 

         Căn cứ vào lịch thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch hội đồng thi tốt nghiệp,

         Căn cứ vào nhu cầu sử dụng các phòng học cho công tác tổ chức thi tốt nghiệp;

         Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả Cán bộ giảng dạy, Học sinh – Sinh viên trường có lịch giảng dạy và học tập được nghỉ nếu trùng vào các ngày, phòng như sau:

 

NGÀY

BUỔI

PHÒNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

08/12/2012

Sáng

A01 đến A18;

B01 đến B18

Khu I- Trường Đại học Trà Vinh

Các lớp ban đêm học bình thường

08/12/2012

Chiều

A13, A14, A15, A16, A17, A18

B01 đến B18

09/12/2012

Sáng

A01 đến A18;

B01 đến B18

Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

Đề nghị đơn vị chức năng thông báo đến tất cả Cán bộ giảng dạy, Học sinh - Sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

LÊ VĂN DỜN

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.