THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp

 

Căn cứ kế hoạch số 1114/KH-ĐHTV ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp các lớp Đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011 và thi lại tốt nghiệp các lớp chính quy, liên thông và vừa làm vừa học tại trường;

Nay phòng Đào tạo thông báo: tất cả các lớp hệ chính quy, liên thông chính quy và vừa làm vừa học tại trường Đại  học Trà Vinh (kể cả các lớp thi lại tốt nghiệp các môn văn hóa) liên hệ phòng Đào tạo để làm thủ tục đăng ký thi lại tốt nghiệp.

Thời gian: Từ ngày 29/10/2012 đến ngày 09/11/2012.

Đề nghị các khoa, bộ môn triển khai đến sinh viên được biết và thực hiện.

                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                    (Đã ký)

 

                                             Phạm Trung Yên 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.