THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2, B3, A2 khu 1

    Căn cứ Thông báo số 1870/TB-ĐHTV ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2019;

    Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học cho kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2019,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

      Thời gian: ngày 23/11 và 24/11/2019 (thứ 7 và chủ nhật)

      Địa điểm:

  Dãy phòng B2, khu 1 (gồm các phòng từ B21.101 đến B21.307);

  Dãy phòng B3, khu 1 (gồm các phòng từ B31.301 đến B31.307);

           Phòng A21.101.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v sinh viên, học viên nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

      Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2019 – 2020;

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học viên nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 như sau:

     1. Nghỉ Tết Dương lịch

        Sinh viên, học viên được nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 ngày 01/01/2020. Ngày 02/01/2020 sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường.

     2. Nghỉ Tết Nguyên đán

       Sinh viên, học viên được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (nhằm ngày 24 tháng Chạp, Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng, Canh Tý). Ngày 03/02/2020 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng, Canh Tý) sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học

Y đa khoa khoá 2013 hệ chính quy tốt nghiệp năm 2019 tại Trường

     Căn cứ kế hoạch số: 3241 /KH - ĐHTV ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học Y đa khoa khoá 2013 hệ chính quy tốt nghiệp năm 2019 tại Trường;

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên lớp Y đa khoa khoá 2013 (DA13YDK A và DA13YDKB) về thời gian, địa điểm tổ chức, đăng ký tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau:

I.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC BUỔI LỄ

     Buổi sáng: Lúc 9 giờ, ngày 28/10/2019, tại Hội trường E21.105,Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ- Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh (Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh)

     Sinh viên tham dự có mặt đúng 7h30 tại địa điểm tổ chức buổi lễ.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.