THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè năm học 2018 - 2019

           Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè của Sinh viên năm học 2018 - 2019,

          Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

          - Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để theo dõi thực hiện (đính kèm danh sách môn học được mở lớp).

          - Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp, sinh viên liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký chuyển nhóm môn học từ ngày 22/5/2019 đến hết ngày 29/5/2019 (đính kèm danh sách môn học không được mở lớp).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng học B2 và A2 khu I

     Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-ĐTSĐH ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Phòng Đào tạo Sau đại học về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2019,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập dãy phòng học B2 và A2 khu 1, với thời gian và địa điểm cụ thể như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

    Thời gian: Từ ngày 24/5/2019 đến ngày 26/5 năm 2019 (Thứ sáu, Thứ bảy và Chủ nhật).

    Địa điểm: Dãy phòng học: B2 (từ phòng học B21.205 đến phòng học B21.307) và dãy phòng A21.101; A21.102.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

 tại các phòng máy tính khu 1

    Căn cứ công văn số 358/SGDĐT-TCCBCTTT, ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc hỗ trợ tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ IV và Hội thi “Tin học trẻ” lần thứ XIX năm học 2018-2019;

   Căn cứ phiếu trình xin ý kiến số 75/PT-QTTB, ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Phòng Thiết bị về việc hỗ trợ địa điểm tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ IV và Hội thi “Tin học trẻ” lần thứ XIX năm học 2018-2019,

   Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho Hội thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên của Trường  có lịch giảng dạy, học tập tại các phòng thực hành máy tính được tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm, cụ thể như sau:

vSáng ngày 26/4/2019: từ phòng C11.301 đến phòng C11.312; phòng C71.105, C71.106, C71.107

vChiều ngày 26/4/2019: từ phòng C11.301 đến phòng C11.308

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.