Quy Trình Xử Lý Miễn Giảm Môn Học

In bài này
Lượt xem: 4885

quy trinh mien giam mon hoc 

   Hồ sơ miễn giảm môn học gồm có:

         1. Đơn đề nghị chuyển điểm môn học ghi đầy đủ số đơn vị học trình hoặc tín chỉ;

         2. Bảng điểm (photo công chứng);

         3. Bằng tốt nghiệp (photo công chứng).

Biểu mẫu quy định:

         1. Đề nghị chuyển điểm môn học;

         2. Giấy xác nhận công tác.

- Chậm nhất 06 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới người học phải hoàn thành hồ sơ miễn giảm môn học gửi đến phòng Đào tạo.

 

- Chậm nhất 02 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới phòng Đào tạo thông báo kết quả miễn giảm theo Quy định hiện hành.

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0945.466.141 (Mr. Kien)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0923.998.646 (Ms. Thu)