Liên hệ

Liên hệ

Phòng Đào tạo - Lầu 1 khu nhà Hiệu bộ

Địa chỉ:
Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 - 3855247 hoặc (0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.