Lịch làm việc và trực đào tạo

In bài này

GIỜ LÀM VIỆC

Sáng 7 giờ - 11 giờ
Chiều 13 giờ - 17 giờ

 TRỰC ĐÀO TẠO

Sáng Thứ 7, chủ nhật
Chiều Thứ 7