Lịch làm việc và trực đào tạo

In bài này

GIỜ LÀM VIỆC

Sáng 7 giờ - 11 giờ
Chiều 13 giờ - 17 giờ

 TRỰC ĐÀO TẠO

Sáng Thứ 7, chủ nhật
Chiều Thứ 7, chủ nhật

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.