In bài này
Lượt xem: 663

LỊCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

1. Lịch công tác đào tạo năm học 2018-2019                                       Xem

2. Lịch công tác đào tạo năm học 2017-2018                                       Xem

3. Lịch công tác đào tạo năm học 2016-2017                                       Xem

4. Lịch công tác đào tạo năm học 2015-2016                                       Xem 

Năm học 2013-2014

  1. Lịch công tác đào tạo các lớp VLVH- liên thông A3 năm học 2013-2014

    Xem |Tải về

  2. Kế hoạch các lớp chính quy A1

Xem |Tải vềNăm học 2012-2013

  1. Lịch công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm học 2012-2013

    Xem |Tải về

  2. Kế hoạch đào tạo các lớp liên thông hệ chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học năm học 2012-2013

Xem |Tải về